Review policy

RICHTLIJNEN VOOR CONSUMENTEN VOOR HET GEVEN VAN EEN KLANTBEOORDELING: 

Voordat je een klantbeoordeling schrijft, dien je eerst een aankoop- of serviceervaring te hebben gehad bij het desbetreffende bedrijf. Je moet in staat zijn, indien daar om gevraagd wordt, om je aankoopervaring met het bedrijf aan te tonen. Enkel een mening over een bedrijf hebben, is niet voldoende.

Een klantbeoordeling wordt samen met je naam gepubliceerd op de website van het bedrijf op de website 5-sterrenspecialist.nl en in zoekmachines. Klantbeoordelingen dienen aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

Je mag een klantbeoordeling plaatsen wanneer:
Je uitgenodigd wordt door een 5-sterrenspecialist om een klantbeoordeling te schrijven naar aanleiding van een aankoop- of serviceervaring.
Je een offerte hebt gekregen of iets gekocht hebt bij de desbetreffende 5-sterrenspecialist.
Je iets besteld hebt bij een 5-sterrenspecialist (ongeacht of deze bestelling is geannuleerd of niet).
Je kunt aantonen dat je gebruik hebt gemaakt van een service of dienst van de 5-sterrenspecialst.

Je staat er voor in dat alle (persoons)gegevens die je in het kader van het plaatsen van een klantbeoordeling verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, volledig juist en actueel zijn en dat je de beoordeling uitsluitend uit naam van jezelf plaatst.

Je bent aansprakelijk voor de inhoud van de klantbeoordeling en garandeert dat:

1 De inhoud daarvan niet vals, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze onrechtmatig en/of in strijd met de wet is;

2 Je met de klantbeoordeling anderen (waaronder het bedrijf waarover je een klantbeoordeling geeft) niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, aanstootgevende of beledigende teksten;

3 De klantbeoordeling uitsluitend gebaseerd is op jouw eigen ervaring met het bedrijf welke je beoordeelt en deze ervaring niet langer dan een jaar geleden heeft plaats gevonden. Deze periode is niet van toepassing indien je de klantbeoordeling plaatst naar aanleiding van een verzoek daartoe van het bedrijf;

4 De beoordeling niet bedoeld is als reactie op andere beoordelingen;

5 De beoordeling  geen persoonsgegevens, of andere beschrijvingen die te herleiden zijn tot een persoon bevat;

6 Je een zakelijke weergave geeft van de ervaring en de redelijke belangen en de goede naam van 5-sterrenspecialist en haar klantbeoordelingssysteem in het bijzonder, niet onnodig zult schaden.

Je mag geen klantbeoordelingen schrijven wanneer je een speciale relatie hebt met het bedrijf waar je een klantbeoordeling over schrijft.

In het bijzonder mag je klantbeoordeling niet gaan over een bedrijf:
– Waar je eigenaar van bent, voorheen van was of iemand in je directe familie van is;
– Waar je in dienst bent of voor werkt;
– dat een directe concurrent is voor een bedrijf waar je voor werkt of eigenaar van bent;
– waarvan je een beloning ontvangt voor het geven van een positieve review.

Het is mogelijk om meer dan één klantbeoordeling over een bedrijf te schrijven, echter is dit niet toegestaan indien dit gaat over dezelfde ervaring.

Klantbeoordelingen mogen geen schuttingtaal, discriminerende of beledigende teksten bevatten. Ook mogen deze geen reclame-uitingen bevatten. Het vermelden van telefoonnummers, internet of e-mailadressen is ook niet toegestaan.

Indien je klantbeoordeling in strijd is met onze richtlijnen voor klantbeoordelingen kan je klantbeoordeling, zonder opgaaf van reden, door 5-sterrenspeciasist (tijdelijk) verwijderd worden.

RICHTLIJNEN VOOR KLANTBEOORDELINGEN

Nepreviews zijn een vorm van oneerlijke handelspraktijken. Consumenten gaan immers steeds meer af op beoordelingen en aanbevelingen van andere consumenten wanneer zij aankoopbeslissingen nemen. Het is daarom van belang dat consumenten, bedrijven en 5-sterrenspecialist verantwoord omgaan met reviews en alles in het werk stellen om nepreviews tegen te gaan en transparantie te bevorderen.

DE GARANTIES VAN REVIEWS OP 5-STERRENSPECIALIST

5-sterrenspecialist toont alle reviews en verwijdert geen (negatieve) reviews zolang de review niet strijdig is met de richtlijnen. 
5-sterrenspecialist accepteert alleen reviews van klanten die zelf daadwerkelijk een aankoop of service-ervaring hebben.
5-sterrenspecialist stelt consumenten geen beloning in het vooruitzicht voor het geven van een positieve review en staat niet toe dat op 5sterrenspecialist vermelde bedrijven aan consumenten beloning geven voor positieve reviews. 

CONTROLE OP ECHTHEID

Om nepreviews te voorkomen en tegen te gaan hebben wij een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen. Er is zowel een softwarematige als een handmatige controle. Een IP controle vindt plaats evenals een e-mail check om te voorkomen dat een persoon onder valse namen meerdere reviews kan schrijven. Daarnaast registreert onze software of een auteur een review schrijft op uitnodiging of openbaar. Daar een softwarematige controle nooit 100% waterdicht kan zijn, hebben we tevens ons team kwaliteitsbeheer welke handmatig steekproeven neemt. Tevens kunnen zowel onze gebruikers als auteurs danwel consumenten een onderzoek laten instellen wanneer er een verdachte review is of wanneer er een vermoede van reviewfraude is ontstaan. De review kan in dan geval in quarantaine worden geplaatst door de keurmerkhouder of door team kwaliteitsbeheer. Tijdens dit onderzoek zal worden bepaald of de review wel of niet zal worden verwijderd. Het onderzoek zal in dat geval binnen een termijn van 14 dagen plaatsvinden. 

BEWAARTERMIJN EN ECHTHEID KLANTBEOORDELINGEN

Om de echtheid en betrouwbaarheid van klantbeoordelingen te kunnen waarborgen worden reviews niet verwijderd zonder schriftelijk toestemming van de auteur. Reviews worden wel verwijderd als deze in strijd zijn met onze richtlijnen. Indien er twijfel is over de echtheid worden reviews in quarantaine geplaatst en wordt na uitgebreid onderzoek bepaald of deze wel of niet worden verwijderd. Indien er sprake is van een opzegging van een gebruiker of wanneer er sprake is van een bedrijfssluiting, bedrijfsovername of faillissement, zullen klantbeoordelingen nog minimaal 6 maanden online blijven staan. Daarna worden deze verwijderd.  

Winkelwagen
console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");